ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (turn-key solutions)

Εκτύπωση
PDF

Λόγω:

Της στελέχωσης με διπλωματούχους μηχανικούς μέλους του ΤΕΕ,
Της κατασκευαστικής μας εμπειρίας,
Των ποιοτικών υλικών που προμηθευόμαστε σε τιμές χοντρικής

 

  Μπορούμε να σας παρέχουμε λύσεις με το κλειδί στο χέρι, αναλαμβάνοντας:

Την Αρχιτεκτονική-Στατική-Μηχανολογική μελέτη της κατασκευής
Όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την ολοκλήρωση διαδικασίας πολεοδομικής αδείας
Οικονομοτεχνική μελέτη και κοστολόγηση της κατασκευής σας
Παροχή δομικών υλικών
Ολοκλήρωση κατασκευής

 Επικοινωνήστε μαζί μας  για να συζητήσουμε οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο σας ενδιαφέρει.