Ποιοι είμαστε

Εκτύπωση
PDF

Ιστορικό

Ξεκινώντας αρχικά με τη μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων και την έκδοση οικοδομικών αδειών, η ΔΕΚΑΤ ΑΕ άρχισε να ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων το 1974. Από τότε έως και σήμερα, έχει υπάρξει ανάδοχος μεγάλης γκάμας οικοδομικών έργων (σχολεία, δημαρχεία, αθλητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, περισσότερες από 1000 εργατικές κατοικίες κλπ) και έργων υποδομής (δρόμοι, γέφυρες, γήπεδα, υδραυλικά και αποχετευτικά έργα κλπ). Παράλληλα με τα δημόσια έργα έχει αναλάβει την κατασκευή ιδιωτικών έργων (αποθήκες, μονάδες μεταποίησης, κατοικίες) και έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και πώληση ακινήτων. Σήμερα κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξεως.

Το 1992 δημιούργησε , μέσω της αδελφής εταιρίας ΕΚΑΤ Βeton AE, μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μπήκε στον κλάδο της εμπορίας των δομικών υλικών τόσον ευρείας κατανάλωσης όσον και για εξειδικευμένες χρήσεις (υλικά θερμομόνωσης, υγρομόνωσης, ηχομόνωσης, έτοιμα επιχρίσματα – σοβάδες, επαλείψεις διαφόρων ιδιοτήτων, διακοσμητικά τσιμεντοπροϊόντα κλπ)

Οργάνωση

  Το οργανόγραμμα της ομίλου έχει ως εξής:  
     
    Α. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΕΚΑΤ ΑΕ  
           
          Κατασκευές Δημοσίων Έργων  
          Κατασκευές Ιδιωτικών Έργων  
          Κατασκευές Οικοδομών (αντιπαροχή)   
          Μελέτες , έκδοση οικοδομικών αδειών , διαχείριση (management) έργων, κλπ   
               
    Β. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΚΑΤ Beton ΑΕ 
               
          Έτοιμο Σκυρόδεμα   
          Δομικά Υλικά ευρείας χρήσης   
          Ειδικά Δομικά Υλικά   
               

Το μόνιμο προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε, περίπου, 35 άτομα μεταξύ των οποίων 7 μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ, (πολιτικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι), 2 εργοδηγοί, 6 χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, λογιστές, τεχνίτες, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης. Επίσης υπάρχει μόνιμη συνεργασία με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και συνεργεία .