240 Εργατικές κατοικίες Αρκαδικού

Εκτύπωση
PDF

Πλήρης κατασκευή

Έτος : 1985 - 1987

Εκσκαφές, κατασκευή φέροντος οργανισμού,  σκυροδέτηση, τοιχοποιίες, κουφώματα, κεραμοσκεπή, επιχρίσματα, δάπεδα, βαφές, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, οδοποιία, πλατείες.

 

 
ea1
 
ea2
 
ea3
 
ea4