Δημαρχείο Νευροκοπίου

Εκτύπωση
PDF

Πλήρης κατασκευή

Έτος : 2004 - 2005

Εκσκαφές, κατασκευή φέροντος οργανισμού, σκυροδέτηση, τοιχοποιίες, θερμομόνωση, υγρομόνωση, εμφανείς τοιχοποιίες, κουφώματα, επιχρίσματα, δάπεδα, ψευδοροφές, βαφές, έπιπλα, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

 

 
1
 
10
 
11
 
2
 
2a
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9