Γέφυρα Νευροκοπίου

Εκτύπωση
PDF

Πλήρης κατασκευή

Έτος : 2004 - 2005

Εκσκαφές, διευθέτηση ροής ποταμού, πασαλόμπιξη, κατασκευή βάθρων και φορέα από σκυρόδεμα, σκυροδέτηση, κιγκλιδώματα, ασφαλτόστρωση, φωτισμός.

 

 
1
 
10
 
11
 
12
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7a
 
8
 
9
 
7