Η FIBRAN στο πλαίσιο δράσεων που σκοπό έχουν τη διάδοση ορθών πρακτικών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανακοίνωση επιστημονικών εξελίξεων στο τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών, με χαρά σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Α. Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο:

Μελέτη & Κατασκευή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτηριακού περιβλήματος (ΣΣΕΘ / ETICS)

Που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 5 Μαρτίου, 5:30 μμ

Αίθουσα εκδηλώσεων
Ξενοδοχείο XENIA Δράμας
Εθνικής Αμύνης 10

Πρόκειται για το πλέον επίκαιρο θέμα που σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση νέων και παλαιών κατασκευών. Ειδικότερα στην παρούσα οικονομική κρίση, η αναδρομική θερμομόνωση των υφιστάμενων κατασκευών με ΣΣΕΘ, αποτελεί αποδειγμένα, με βάση και τα στατιστικά στοιχειά, την εφαρμογή στον κύκλο εργασιών της κατασκευής που παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Η εφαρμογή των ΣΣΕΘ έχει αναπτυχθεί στα προηγμένα κράτη της κεντρικής Ευρώπης και η τεχνολογία τους εξελίσσεται συνεχώς. Η νέα αυτή, για τα Ελληνικά δεδομένα, κατασκευαστική πρακτική εμπεριέχει πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικές απαιτήσεις, κρίσιμες για την επιτυχία της εφαρμογής και άγνωστες ακόμη στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Μηχανικών. Η κατανόηση της μεθοδολογία, της επιλογής και κατασκευής των ΣΣΕΘ, είναι ουσιαστικής σημασίας για τον μελετητή, τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα Μηχανικό, ώστε να αποφύγει δυσάρεστα αποτελέσματα σε θέματα αρχιτεκτονικού τελειώματος, λειτουργικότητας και απόδοσης της μόνωσης, αλλά και ασφάλειας της κατασκευής.