Κέντρο στήριξης ΑΜΕΑ

Εκτύπωση
PDF

Πλήρης κατασκευή

Έτος : 2007 - 2008

Εκσκαφές, κατασκευή φέροντος οργανισμού, σκυροδέτηση,  θερμομόνωση, υγρομόνωση, τοιχοποιίες, εμφανής τοιχοποιία, κουφώματα, επιχρίσματα, δάπεδα, ψευδοροφές, βαφές, έπιπλα, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, ειδικές κατασκευές πρόσβασης και χρήσης από ΑΜΕΑ.

 
5
 
6
 
7
 
9
 
1
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
2
 
3
 
4