Κεντρική Βιβλιοθήκη Δ. Δράμας

Εκτύπωση
PDF

Πλήρης κατασκευή

Έτος : 1995

Εκσκαφές κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, άντληση υπόγειων υδάτων, κατασκευή διαφραγμάτων, κατασκευή φέροντος οργανισμού με προεντεταμένες δοκούς αμφιέριστες & σε πρόβολο και με αναρτημένες πλάκες. Σκυροδέτηση, τοιχοποιίες, θερμομόνωση, υγρομόνωση, εμφανείς τοιχοποιίες, κουφώματα, επιχρίσματα, δάπεδα, ψευδοροφές, βαφές, έπιπλα.

 
bibl1
  
 
bibl2
 
bibl3