112 Εργατικές κατοικίες Χωριστής

Εκτύπωση
PDF

Πλήρης κατασκευή

Έτος : 1988 - 1990

Εκσκαφές, κατασκευή φέροντος οργανισμού, σκυροδέτηση, τοιχοποιίες, κουφώματα, επιχρίσματα, δάπεδα, βαφές, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, οδοποιία, πλατείες.

 

 
ex1
 
ex2
 
ex3