Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων

Εκτύπωση
PDF

Τα δοκίμια σκυροδέματος διατηρούνται μέχρι την ημερομηνία θραύσης τους (28 ημέρες) σε ειδικό θάλαμο συντήρησης ο οποίος έχει σταθερή θερμοκρασία 20οC και υγρασία τουλάχιστον 90% σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος του 1997.

 

Η Θραύση δοκιμίων γίνεται μετά από 28 ημέρες σε διακριβωμένη πρέσα. Τα αποτελέσματα της θραύσης καταγράφονται σε θεωρημένο ημερολόγιο, ενώ αντίγραφά τους στέλνονται στον πελάτη για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής του.

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται τα αποτελέσματα θραύσης των δοκιμίων για όλο το 2013. Οι χαμηλές τιμές αποκλίσεων αποδεικνύουν τη σταθερή ποιότητα παραγωγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΘΡΑΥΣΗΣ  ΔΟΚΙΜΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2013

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΘΡΑΥΣΗΣ  ΔΟΚΙΜΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2013

 

Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων   Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων   Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων
         
Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων   Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων   Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων   Θάλαμος συντήρησης και εργαστήριο θραύσης δοκιμίων