Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Εκτύπωση
PDF

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), έχει προχωρήσει σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον».

Έτσι, παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους.

Η διαδικασία:

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η 1η ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου, βάσει της οποίας θα καθορισθούν

 η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου,
 οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία,
 η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
 το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων και
 η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε

Η ΕΚΑΤ Beton έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, από την ενεργειακή επιθεώρηση μέχρι την παράδοση του τελικού ενεργειακά αναβαθμισμένου κτιρίου.

Αναλυτικότερα:

 Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων : Η εταιρία είναι στελεχωμένη με δύο πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές που μπορούν να διενεργήσουν την ενεργειακή σας επιθεώρηση.

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Είμαστε συνεχώς δίπλα σας, παρέχοντας βοήθεια στη συλλογή δικαιολογητικών και κατάθεση αίτησης.

 Εμπορική διάθεση πιστοποιημένων συστημάτων εξωτερικής Θερμομόνωσης: 

 Κατασκευή – τοποθέτηση: Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στο χώρο των κατασκευών με ειδικευμένα συνεργεία μπορούμε να αναλάβουμε την τοποθέτηση θερμοπροσόψεων, την θερμομόνωση δωμάτων, το σοβάτισμα και την επάλειψη των εξωτερικών επιφανειών με ανακλαστικά υλικά. Έχοντας αναπτύξει πολυετή συνεργασία με πιστοποιημένες εταιρίες εμπορίας-τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου, διπλών υαλοπινάκων, λεβήτων, καυστήρων και ηλιακών θερμοσίφωνων μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις ενεργειακές σας ανάγκες.