Οχήματα-Μηχανήματα

Εκτύπωση
PDF
12 Βαρέλες σκυροδέματος των 6, 9 και 12 m3
4 Αντλίες σκυροδέματος μήκους 28 - 34 m.
7 Φορτηγά ( τετραξονικά, τριαξονικά, επικαθήμενα ) 
2 Γερανοί
2 Φορτωτές ελαστιχοφόροι 
1 Φορτωτής ερπιστριοφόρος 
4 Εκσκαφείς (τσάπες) διαφόρων μεγεθών 
2 Φορτωτές BOBCAT 
1 JCB
1 Δονητικός οδοστρωτήρας 
Διάφορα μικρομηχανήματα (δονητικές πλάκες , ασφαλτοκόφτες κλπ ) 
Ξυλεία ξυλοτύπων και μεταλλικές σκαλωσιές 
κλπ