Ποιοι είμαστε

Εκτύπωση
PDF

Ιστορικό

Ξεκινώντας αρχικά με τη μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων και την έκδοση οικοδομικών αδειών, η ΕΚΑΤ άρχισε να ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων το 1974. Από τότε έως και σήμερα, έχει υπάρξει ανάδοχος μεγάλης γκάμας οικοδομικών έργων (σχολεία, δημαρχεία, αθλητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, περισσότερες από 1000 εργατικές κατοικίες κλπ) και έργων υποδομής (δρόμοι, γέφυρες, γήπεδα, υδραυλικά και αποχετευτικά έργα κλπ). Παράλληλα με τα δημόσια έργα έχει αναλάβει την κατασκευή ιδιωτικών έργων (αποθήκες, μονάδες μεταποίησης, κατοικίες) και έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και πώληση ακινήτων. Σήμερα κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξεως.

Το 1992 ιδρύθηκε η ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ AE, μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ξεκίνησε δραστηριότητα στον κλάδο της εμπορίας των δομικών υλικών τόσον ευρείας κατανάλωσης όσον και για εξειδικευμένες χρήσεις (υλικά θερμομόνωσης, υγρομόνωσης, ηχομόνωσης, έτοιμα επιχρίσματα – σοβάδες, χρώματα, μονωτικά υλικά, επισκευαστικά, βιμηχανικές βαφές κλπ)

Το 2014 δημιουργήθηκε η Safekat - τμήμα της εταιρείας που ασχολείται με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων - www.safekat.gr